Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zdravica jubilantke PhDr. Ingrid Kostovskej

In: Etnologické rozpravy, vol. 29, no. 2
Zuzana Beňušková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 121 - 122
Jazyk: slo
Typ článku: správy / news
Typ dokumentu: správy / news
Ako citovať:
ISO 690:
Beňušková, Z. 2022. Zdravica jubilantke PhDr. Ingrid Kostovskej. In Etnologické rozpravy, vol. 29, no.2, pp. 121-122. 2729-9759.

APA:
Beňušková, Z. (2022). Zdravica jubilantke PhDr. Ingrid Kostovskej. Etnologické rozpravy, 29(2), 121-122. 2729-9759.
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Ethnographic Society of Slovakia
Publikované: 13. 12. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License