Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Štvrťstoročie bádateľského záujmu o maďarskú menšinu na Slovensku

In: Etnologické rozpravy, vol. 29, no. 2
Ján Botík
Detaily:
Rok, strany: 2022, 113 - 115
Jazyk: slo
Typ článku: správy / news
Typ dokumentu: správy / news
Ako citovať:
ISO 690:
Botík, J. 2022. Štvrťstoročie bádateľského záujmu o maďarskú menšinu na Slovensku. In Etnologické rozpravy, vol. 29, no.2, pp. 113-115. 2729-9759.

APA:
Botík, J. (2022). Štvrťstoročie bádateľského záujmu o maďarskú menšinu na Slovensku. Etnologické rozpravy, 29(2), 113-115. 2729-9759.
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Ethnographic Society of Slovakia
Publikované: 13. 12. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License