Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencia Život v meste počas socializmu, Nová Dubnica, 21. 9. 2022

In: Etnologické rozpravy, vol. 29, no. 2
Katarína Popelková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 106 - 112
Jazyk: slo
Typ článku: správy / news
Typ dokumentu: správy / news
Ako citovať:
ISO 690:
Popelková, K. 2022. Konferencia Život v meste počas socializmu, Nová Dubnica, 21. 9. 2022. In Etnologické rozpravy, vol. 29, no.2, pp. 106-112. 2729-9759.

APA:
Popelková, K. (2022). Konferencia Život v meste počas socializmu, Nová Dubnica, 21. 9. 2022. Etnologické rozpravy, 29(2), 106-112. 2729-9759.
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Ethnographic Society of Slovakia
Publikované: 13. 12. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License