Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Edícia Etnografické zápisníky Jána Lazoríka (z archívu Ľubovnianskeho múzea)

In: Etnologické rozpravy, vol. 29, no. 2
Katarína Babčáková
Detaily:
Rok, strany: 2022, 100 - 105
Jazyk: slo
Typ článku: recenzia / review
Typ dokumentu: recenzia / review
Ako citovať:
ISO 690:
Babčáková, K. 2022. Edícia Etnografické zápisníky Jána Lazoríka (z archívu Ľubovnianskeho múzea). In Etnologické rozpravy, vol. 29, no.2, pp. 100-105. 2729-9759.

APA:
Babčáková, K. (2022). Edícia Etnografické zápisníky Jána Lazoríka (z archívu Ľubovnianskeho múzea). Etnologické rozpravy, 29(2), 100-105. 2729-9759.
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Ethnographic Society of Slovakia
Publikované: 13. 12. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License