Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tomáš Winkler Transactionalactivism in Bratislava: A Case Study of Nová Cvernovka Cultural and Creative Centre

In: Etnologické rozpravy, vol. 29, no. 2
Kristína Cichová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 97 - 99
Jazyk: slo
Typ článku: recenzia / review
Typ dokumentu: recenzia / review
Ako citovať:
ISO 690:
Cichová, K. 2022. Tomáš Winkler Transactionalactivism in Bratislava: A Case Study of Nová Cvernovka Cultural and Creative Centre. In Etnologické rozpravy, vol. 29, no.2, pp. 97-99. 2729-9759.

APA:
Cichová, K. (2022). Tomáš Winkler Transactionalactivism in Bratislava: A Case Study of Nová Cvernovka Cultural and Creative Centre. Etnologické rozpravy, 29(2), 97-99. 2729-9759.
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Ethnographic Society of Slovakia
Publikované: 13. 12. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License