Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Folklór, posvätno a umelecké stvárnenie. Rozhovor s Jurajom Hamarom

In: Etnologické rozpravy, vol. 29, no. 2
Marta Botiková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 83 - 90
Jazyk: slo
Typ článku: rozhovor / interview
Typ dokumentu: rozhovor / interview
Ako citovať:
ISO 690:
Botiková, M. 2022. Folklór, posvätno a umelecké stvárnenie. Rozhovor s Jurajom Hamarom. In Etnologické rozpravy, vol. 29, no.2, pp. 83-90. 2729-9759.

APA:
Botiková, M. (2022). Folklór, posvätno a umelecké stvárnenie. Rozhovor s Jurajom Hamarom. Etnologické rozpravy, 29(2), 83-90. 2729-9759.
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Ethnographic Society of Slovakia
Publikované: 13. 12. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License