Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Dedičstvo antickej filozofie ako most medzi východom a západom

In: Filozofia, vol. 77, no. 9
Detaily:
Rok, strany: 2022, 738 - 740
Jazyk: slo
Typ článku: Z vedeckého života / Scientific events
Typ dokumentu: časopis / journal
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Publikované: 20. 11. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License