Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Živé osobné mená slobodných osôb z horných myjavských kopaníc

In: Slavica Slovaca, vol. 57, no. 3
Miroslav Kazík
Detaily:
Rok, strany: 2022, 333 - 343
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Anthroponyms, living personal names, naming models, western Slovakia, upper Myjava region, solitary-cottages area.
Typ článku: Rozhľady
O článku:
In this paper, we characterize unofficial anthroponyms in the class of single persons in one village in the Upper Myjava region (anthroponymic microsystem). The area of the Myjava Uplands represents the territory of the oldest and at the same time the most intensive Kopaničiar settlement in Slovakia. We present naming models, which are formed by functional members first name, surname, family name, individual characteristics, name of the house and appellative element. A functional member is a member defined by basic semantic features as an element with a special designation.
Ako citovať:
ISO 690:
Kazík, M. 2022. Živé osobné mená slobodných osôb z horných myjavských kopaníc. In Slavica Slovaca, vol. 57, no.3, pp. 333-343. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.14

APA:
Kazík, M. (2022). Živé osobné mená slobodných osôb z horných myjavských kopaníc. Slavica Slovaca, 57(3), 333-343. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.14
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 10. 11. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.