Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Slovenské ojkonymá motivované dňami týždňa ako zdroj poznávania rozvoja ekonomickej prosperity krajiny

In: Slavica Slovaca, vol. 57, no. 3
Jaromír Krško
Detaily:
Rok, strany: 2022, 259 - 269
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Toponym, oikonym, names of the days of the week, market, history
Typ článku: Štúdia
O článku:
The presented study deals with an application of the names of the days of the week in Slovak oikonyms, which were motivated by the names of the days of the week in which the markets took place - e.g. Monday (Monday), Wednesday (Dunajská Streda), Thursday (Spišský Štvrtok), Saturday (Rimavská Sobota).
Ako citovať:
ISO 690:
Krško, J. 2022. Slovenské ojkonymá motivované dňami týždňa ako zdroj poznávania rozvoja ekonomickej prosperity krajiny. In Slavica Slovaca, vol. 57, no.3, pp. 259-269. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.7

APA:
Krško, J. (2022). Slovenské ojkonymá motivované dňami týždňa ako zdroj poznávania rozvoja ekonomickej prosperity krajiny. Slavica Slovaca, 57(3), 259-269. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.7
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 10. 11. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.