Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Osobnosť slovenského jazykovedca Štefana Tóbika z pohľadu najnovších poznatkov o jeho živote a diele

In: Slavica Slovaca, vol. 57, no. 3
Júlia Dudášová-Kriššáková
Detaily:
Rok, strany: 2022, 217 - 228
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Leading Slovak linguist, pedagogue and organiser Slovak linguists and dialectologists, dialectological commission of the Šafárik Learned Society, modern Slovak linguistics.
Typ článku: Štúdia
O článku:
Prof. PhDr. Štefan Tóbik, CSc., a leading Slovak linguist, pedagogue, and organiser of university education in Eastern Slovakia, is a member of the founding generation of Slovak linguists and dialectologists, formed in the 1930s from the members of the dialectological commission of the Šafárik Learned Society (Učená spoločnosť Šafárikova) headed by the Czech Professor Václav Vážný. This generation was endowed with an honourable task – to lay the foundations of modern Slovak linguistics.
Ako citovať:
ISO 690:
Dudášová-Kriššáková, J. 2022. Osobnosť slovenského jazykovedca Štefana Tóbika z pohľadu najnovších poznatkov o jeho živote a diele. In Slavica Slovaca, vol. 57, no.3, pp. 217-228. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.3

APA:
Dudášová-Kriššáková, J. (2022). Osobnosť slovenského jazykovedca Štefana Tóbika z pohľadu najnovších poznatkov o jeho živote a diele. Slavica Slovaca, 57(3), 217-228. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.3
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 10. 11. 2022