Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Ján Jambor – Zuzana Malinovská – Jakub Souček (eds.): Rodina ako spoločenský problém v súčasnom švajčiarskom a slovenskom kriminálnom románe [Family as a social problem in contemporary Swiss and Slovak crime fiction]

In: World Literature Studies, vol. 14, no. 3
Jan Trna
Detaily:
Rok, strany: 2022, 136 - 138
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Trna, J. 2022. Ján Jambor – Zuzana Malinovská – Jakub Souček (eds.): Rodina ako spoločenský problém v súčasnom švajčiarskom a slovenskom kriminálnom románe [Family as a social problem in contemporary Swiss and Slovak crime fiction]. In World Literature Studies, vol. 14, no.3, pp. 136-138. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.3.13

APA:
Trna, J. (2022). Ján Jambor – Zuzana Malinovská – Jakub Souček (eds.): Rodina ako spoločenský problém v súčasnom švajčiarskom a slovenskom kriminálnom románe [Family as a social problem in contemporary Swiss and Slovak crime fiction]. World Literature Studies, 14(3), 136-138. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.3.13
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 4. 10. 2022