Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoltán Németh – Magdalena Roguska (eds.): Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban / Transkulturalizmus a biling­vizmus v literatúrach strednej Európy [Transculturalism and bilingualism in Central European literatures]...

In: World Literature Studies, vol. 14, no. 3
Judit Görözdi Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 128 - 130
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Görözdi, J. 2022. Zoltán Németh – Magdalena Roguska (eds.): Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban / Transkulturalizmus a biling­vizmus v literatúrach strednej Európy [Transculturalism and bilingualism in Central European literatures].... In World Literature Studies, vol. 14, no.3, pp. 128-130. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.3.10

APA:
Görözdi, J. (2022). Zoltán Németh – Magdalena Roguska (eds.): Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban / Transkulturalizmus a biling­vizmus v literatúrach strednej Európy [Transculturalism and bilingualism in Central European literatures].... World Literature Studies, 14(3), 128-130. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.3.10
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 4. 10. 2022