Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Conspiracy Theories, Rumours and Gossip at The Time of Crisis: COVID-19 Emergency in Eastern Europe and Africa

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 3
Elżbieta Drążkiewicz Číslo ORCID - Zuzana Panczová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 320 - 327
Jazyk: eng
Typ článku: Editorial
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Drążkiewicz, E., Panczová, Z. 2022. Conspiracy Theories, Rumours and Gossip at The Time of Crisis: COVID-19 Emergency in Eastern Europe and Africa. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.3, pp. 320-327. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.3.27

APA:
Drążkiewicz, E., Panczová, Z. (2022). Conspiracy Theories, Rumours and Gossip at The Time of Crisis: COVID-19 Emergency in Eastern Europe and Africa. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(3), 320-327. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.3.27
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 9. 2022
Verejná licencia:
CC BY