Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Interest Rate Sensitivity of Savings Accounts

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no. 4
Jiří Witzany - Martin Diviš
Detaily:
Rok, strany: 2022, 349 - 367
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
interest rate sensitivity, savings accounts, non-maturity deposits, cointegration, pass-through rate; JEL Classification: C32, E43, E58, G21
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Měření a řízení úrokového rizika zůstatků klientských vkladů bez dohodnuté splatnosti je výzvou pro praktiky i pro akademické výzkumníky. Tento text přináší analýzu několika možných metodických přístupů zaměřujících se zejména na modelování a odhady úrokové citlivosti spořících účtů. Navrhované modely úrokové citlivosti jsou testovány na datech z českého bankovního sektoru se smíšenými výsledky pro modely kointegračního typu, které jsou většinou preferovány v relevantní literatuře. Na druhé straně se ukazuje, že jednodušší regresní modely mohou přinést robustnější odhady v případě, kdy selhávají statistické testy kointegrace mezi sazbami spořících účtů a tržními úrokovými sazbami. Empirické výsledky ukazují, že citlivost úrokových sazeb spořících účtů je mírně vyšší u podnikových produktů v porovnání s produkty pro domácnosti a v obou případech je tato citlivost významně nižší než 50 %.
Interest rate risk measurement and management of non-maturity deposit balances presents a challenge for practitioners and academic researchers as well. The paper provides a review of several methodological approaches focusing on the area of savings accounts rate sensitivity modeling and estimation. The pro-posed interest rate sensitivity models are tested on a Czech banking sector dataset providing mixed results regarding the cointegration type models generally recommended in the literature. On the other hand, the analysis shows that simpler regression models may provide more robust results if the cointegration tests between the saving accounts rate and the market rate series fail. According to the empirical results, the sensitivity of the domestic savings rates is slightly higher for companies compared to rates for individuals, but in both cases well below 50%.
Ako citovať:
ISO 690:
Witzany, J., Diviš, M. 2022. Interest Rate Sensitivity of Savings Accounts. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no.4, pp. 349-367. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.03

APA:
Witzany, J., Diviš, M. (2022). Interest Rate Sensitivity of Savings Accounts. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 70(4), 349-367. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.03
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV / Ekonomický ústav SAV
Publikované: 5. 9. 2022