Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Maria Saas – Ștefan Baghiu – Vlad Pojoga (eds.): The Culture of Translation in Romania/ Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 4
Eva Kenderessy Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 127 - 130
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Kenderessy, E. 2019. Maria Saas – Ștefan Baghiu – Vlad Pojoga (eds.): The Culture of Translation in Romania/ Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien. In World Literature Studies, vol. 11, no.4, pp. 127-130. 1337-9275.

APA:
Kenderessy, E. (2019). Maria Saas – Ștefan Baghiu – Vlad Pojoga (eds.): The Culture of Translation in Romania/ Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien. World Literature Studies, 11(4), 127-130. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 21. 12. 2019