Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Magdolna Balogh (ed.): Szomszédok a kirakatban: A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után [Neighbors on Display: The reception of Slovak literature in Hungary after 1990]

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 4
Enikő Czucz
Detaily:
Rok, strany: 2019, 125 - 127
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Czucz, E. 2019. Magdolna Balogh (ed.): Szomszédok a kirakatban: A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után [Neighbors on Display: The reception of Slovak literature in Hungary after 1990]. In World Literature Studies, vol. 11, no.4, pp. 125-127. 1337-9275.

APA:
Czucz, E. (2019). Magdolna Balogh (ed.): Szomszédok a kirakatban: A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után [Neighbors on Display: The reception of Slovak literature in Hungary after 1990]. World Literature Studies, 11(4), 125-127. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 21. 12. 2019