Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Philip Leonard: Orbital Poetics. Literature, Theory, World

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 4
Róbert Gáfrik Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 121 - 122
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Gáfrik, R. 2019. Philip Leonard: Orbital Poetics. Literature, Theory, World. In World Literature Studies, vol. 11, no.4, pp. 121-122. 1337-9275.

APA:
Gáfrik, R. (2019). Philip Leonard: Orbital Poetics. Literature, Theory, World. World Literature Studies, 11(4), 121-122. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 21. 12. 2019