Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Geraldine Brodie: The Translator on Stage

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 3
Libuša Vajdová
Detaily:
Rok, strany: 2019, 153 - 156
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Vajdová, L. 2019. Geraldine Brodie: The Translator on Stage. In World Literature Studies, vol. 11, no.3, pp. 153-156. 1337-9275.

APA:
Vajdová, L. (2019). Geraldine Brodie: The Translator on Stage. World Literature Studies, 11(3), 153-156. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 9. 2019