Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 3
Štefan Timko Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 2 - 4
Jazyk: slo
Typ článku: editoriál / editorial
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Timko, Š. 2019. Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte. In World Literature Studies, vol. 11, no.3, pp. 2-4. 1337-9275.

APA:
Timko, Š. (2019). Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte. World Literature Studies, 11(3), 2-4. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 9. 2019