Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aleida Assmannová: Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 2
Nataša Burcinová
Detaily:
Rok, strany: 2019, 138 - 140
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Burcinová, N. 2019. Aleida Assmannová: Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti. In World Literature Studies, vol. 11, no.2, pp. 138-140. 1337-9275.

APA:
Burcinová, N. (2019). Aleida Assmannová: Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti. World Literature Studies, 11(2), 138-140. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2019