Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Jeffrey R. Di Leo (ed.): American Literature as World Literature

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 2
Dobrota Pucherová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 134 - 138
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Pucherová, D. 2019. Jeffrey R. Di Leo (ed.): American Literature as World Literature. In World Literature Studies, vol. 11, no.2, pp. 134-138. 1337-9275.

APA:
Pucherová, D. (2019). Jeffrey R. Di Leo (ed.): American Literature as World Literature. World Literature Studies, 11(2), 134-138. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2019