Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Andras Kappanyos: Bajuszbögre, lefordítatlan. Műfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 1
Judit Dobry Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 123 - 124
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Dobry, J. 2019. Andras Kappanyos: Bajuszbögre, lefordítatlan. Műfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer. In World Literature Studies, vol. 11, no.1, pp. 123-124. 1337-9275.

APA:
Dobry, J. (2019). Andras Kappanyos: Bajuszbögre, lefordítatlan. Műfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer. World Literature Studies, 11(1), 123-124. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.