Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Karolina Ćwiek-Rogalska – Marcin Filipowicz (eds.): Słowiańska pamięć/Slavic Memory

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 1
Irena Bilińska Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 119 - 123
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Bilińska, I. 2019. Karolina Ćwiek-Rogalska – Marcin Filipowicz (eds.): Słowiańska pamięć/Slavic Memory. In World Literature Studies, vol. 11, no.1, pp. 119-123. 1337-9275.

APA:
Bilińska, I. (2019). Karolina Ćwiek-Rogalska – Marcin Filipowicz (eds.): Słowiańska pamięć/Slavic Memory. World Literature Studies, 11(1), 119-123. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.