Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Gertraude Zand – Stefan Michael Newerkla (eds.): Jezuitská kultura v českých zemích/Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 1
Peter Olexák Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 117 - 119
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Olexák, P. 2019. Gertraude Zand – Stefan Michael Newerkla (eds.): Jezuitská kultura v českých zemích/Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. In World Literature Studies, vol. 11, no.1, pp. 117-119. 1337-9275.

APA:
Olexák, P. (2019). Gertraude Zand – Stefan Michael Newerkla (eds.): Jezuitská kultura v českých zemích/Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. World Literature Studies, 11(1), 117-119. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.