Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Klavdia Smola – Dirk Uffelmann (eds.): Postcolonial Slavic Literatures After Communism

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 1
Dobrota Pucherová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 113 - 116
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Pucherová, D. 2019. Klavdia Smola – Dirk Uffelmann (eds.): Postcolonial Slavic Literatures After Communism. In World Literature Studies, vol. 11, no.1, pp. 113-116. 1337-9275.

APA:
Pucherová, D. (2019). Klavdia Smola – Dirk Uffelmann (eds.): Postcolonial Slavic Literatures After Communism. World Literature Studies, 11(1), 113-116. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.