Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Igor Tyšš: Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry na Slovensku v období socializmu. Mlada tvorba a Beat Generation

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 1
Matej Laš Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 111 - 113
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Laš, M. 2019. Igor Tyšš: Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry na Slovensku v období socializmu. Mlada tvorba a Beat Generation. In World Literature Studies, vol. 11, no.1, pp. 111-113. 1337-9275.

APA:
Laš, M. (2019). Igor Tyšš: Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry na Slovensku v období socializmu. Mlada tvorba a Beat Generation. World Literature Studies, 11(1), 111-113. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.