Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Oľga Kovačičová – Mária Kusá (eds.): Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A – K. Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. L – Ž

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 1
Eva Kalivodová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 108 - 111
Jazyk: cze
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Kalivodová, E. 2019. Oľga Kovačičová – Mária Kusá (eds.): Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A – K. Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. L – Ž. In World Literature Studies, vol. 11, no.1, pp. 108-111. 1337-9275.

APA:
Kalivodová, E. (2019). Oľga Kovačičová – Mária Kusá (eds.): Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A – K. Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. L – Ž. World Literature Studies, 11(1), 108-111. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.