Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Preklad a kánon

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 1
Mária Kusá Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 2 - 2
Jazyk: slo
Typ článku: editoriál / editorial
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Kusá, M. 2019. Preklad a kánon. In World Literature Studies, vol. 11, no.1, pp. 2-2. 1337-9275.

APA:
Kusá, M. (2019). Preklad a kánon. World Literature Studies, 11(1), 2-2. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.