Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Charvát, Martin: Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval

In: Slovenská literatúra, vol. 69, no. 4
Martina Péterová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 425 - 427
Jazyk: slo
Typ článku: III. Recenzie / III. Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Péterová, M. 2022. Charvát, Martin: Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval. In Slovenská literatúra, vol. 69, no.4, pp. 425-427. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.11

APA:
Péterová, M. (2022). Charvát, Martin: Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval. Slovenská literatúra, 69(4), 425-427. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.11
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 21. 7. 2022