Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Kollárová, Ivona: Nebezpečná myšlienka a netransparentnosť komunikačných sietí v čase nepokoja (1789 – 1799)

In: Slovenská literatúra, vol. 69, no. 4
Lenka Rišková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 422 - 424
Jazyk: slo
Typ článku: III. Recenzie / III. Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Rišková, L. 2022. Kollárová, Ivona: Nebezpečná myšlienka a netransparentnosť komunikačných sietí v čase nepokoja (1789 – 1799). In Slovenská literatúra, vol. 69, no.4, pp. 422-424. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.10

APA:
Rišková, L. (2022). Kollárová, Ivona: Nebezpečná myšlienka a netransparentnosť komunikačných sietí v čase nepokoja (1789 – 1799). Slovenská literatúra, 69(4), 422-424. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.10
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 21. 7. 2022