Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Agnieszka Janiec-Nyitrai: V labyrintu možností. Dvanáct literárněvědných studií o próze Karla Čapka

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 2
Štefan Timko Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2018, 130 - 131
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Timko, Š. 2018. Agnieszka Janiec-Nyitrai: V labyrintu možností. Dvanáct literárněvědných studií o próze Karla Čapka. In World Literature Studies, vol. 10, no.2, pp. 130-131. 1337-9275.

APA:
Timko, Š. (2018). Agnieszka Janiec-Nyitrai: V labyrintu možností. Dvanáct literárněvědných studií o próze Karla Čapka. World Literature Studies, 10(2), 130-131. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.