Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vladimír Svatoň: Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 2
Ladislav Šimon
Detaily:
Rok, strany: 2018, 126 - 129
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Šimon, L. 2018. Vladimír Svatoň: Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky. In World Literature Studies, vol. 10, no.2, pp. 126-129. 1337-9275.

APA:
Šimon, L. (2018). Vladimír Svatoň: Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky. World Literature Studies, 10(2), 126-129. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.