Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Mariana Čechová a kol.: Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi)

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 2
Jelena Pašteková
Detaily:
Rok, strany: 2018, 124 - 126
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Pašteková, J. 2018. Mariana Čechová a kol.: Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi). In World Literature Studies, vol. 10, no.2, pp. 124-126. 1337-9275.

APA:
Pašteková, J. (2018). Mariana Čechová a kol.: Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi). World Literature Studies, 10(2), 124-126. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.