Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Martin Heidegger: Nač básníci?

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 2
Gabriel Lukáč
Detaily:
Rok, strany: 2018, 122 - 123
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Lukáč, G. 2018. Martin Heidegger: Nač básníci?. In World Literature Studies, vol. 10, no.2, pp. 122-123. 1337-9275.

APA:
Lukáč, G. (2018). Martin Heidegger: Nač básníci?. World Literature Studies, 10(2), 122-123. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.