Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Magda Kučerková – Miroslava Režná: Poetika nevyjadriteľného. K literárnemu výrazu diel Terézie od Ježiša a iných kresťanských mystikov

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 1
Ján Knapík Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2018, 112 - 113
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Knapík, J. 2018. Magda Kučerková – Miroslava Režná: Poetika nevyjadriteľného. K literárnemu výrazu diel Terézie od Ježiša a iných kresťanských mystikov. In World Literature Studies, vol. 10, no.1, pp. 112-113. 1337-9275.

APA:
Knapík, J. (2018). Magda Kučerková – Miroslava Režná: Poetika nevyjadriteľného. K literárnemu výrazu diel Terézie od Ježiša a iných kresťanských mystikov. World Literature Studies, 10(1), 112-113. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.