Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Radoslav Passia – Gabriela Magová (eds.): Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 1
Libuša Vajdová
Detaily:
Rok, strany: 2018, 108 - 111
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Vajdová, L. 2018. Radoslav Passia – Gabriela Magová (eds.): Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote. In World Literature Studies, vol. 10, no.1, pp. 108-111. 1337-9275.

APA:
Vajdová, L. (2018). Radoslav Passia – Gabriela Magová (eds.): Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote. World Literature Studies, 10(1), 108-111. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.