Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Rosie Warren (ed.): The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 1
Kristína Kállay
Detaily:
Rok, strany: 2018, 104 - 105
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Kállay, K. 2018. Rosie Warren (ed.): The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital. In World Literature Studies, vol. 10, no.1, pp. 104-105. 1337-9275.

APA:
Kállay, K. (2018). Rosie Warren (ed.): The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital. World Literature Studies, 10(1), 104-105. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.