Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Jozef Tancer: Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 4
Ingrid Puchalová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2017, 153 - 156
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Puchalová, I. 2017. Jozef Tancer: Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave. In World Literature Studies, vol. 9, no.4, pp. 153-156. 1337-9275.

APA:
Puchalová, I. (2017). Jozef Tancer: Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave. World Literature Studies, 9(4), 153-156. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.