Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Péter H. Nagy: Alternatívák. A popkultúra kapcsolatrendszerei

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 4
József Keserű Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2017, 151 - 153
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Keserű, J. 2017. Péter H. Nagy: Alternatívák. A popkultúra kapcsolatrendszerei. In World Literature Studies, vol. 9, no.4, pp. 151-153. 1337-9275.

APA:
Keserű, J. (2017). Péter H. Nagy: Alternatívák. A popkultúra kapcsolatrendszerei. World Literature Studies, 9(4), 151-153. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.