Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Hana Havelková – Libora Oates-Indruchová (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948 – 1989

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 4
Ivana Hostová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2017, 146 - 150
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Hostová, I. 2017. Hana Havelková – Libora Oates-Indruchová (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948 – 1989. In World Literature Studies, vol. 9, no.4, pp. 146-150. 1337-9275.

APA:
Hostová, I. (2017). Hana Havelková – Libora Oates-Indruchová (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948 – 1989. World Literature Studies, 9(4), 146-150. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.