Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Jana Cviková: Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 4
Mariana Szapuová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2017, 142 - 146
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Szapuová, M. 2017. Jana Cviková: Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre. In World Literature Studies, vol. 9, no.4, pp. 142-146. 1337-9275.

APA:
Szapuová, M. (2017). Jana Cviková: Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre. World Literature Studies, 9(4), 142-146. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.