Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Anna Menyhért: Női irodalmi hagyomány

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 4
Zoltán Németh Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2017, 141 - 142
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Németh, Z. 2017. Anna Menyhért: Női irodalmi hagyomány. In World Literature Studies, vol. 9, no.4, pp. 141-142. 1337-9275.

APA:
Németh, Z. (2017). Anna Menyhért: Női irodalmi hagyomány. World Literature Studies, 9(4), 141-142. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.