Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Rodové podnety pre literárnu históriu

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 4
Jana Cviková Číslo ORCID - Ingrid Puchalová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2017, 2 - 2
Jazyk: slo
Typ článku: editoriál / editorial
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Cviková, J., Puchalová, I. 2017. Rodové podnety pre literárnu históriu. In World Literature Studies, vol. 9, no.4, pp. 2-2. 1337-9275.

APA:
Cviková, J., Puchalová, I. (2017). Rodové podnety pre literárnu históriu. World Literature Studies, 9(4), 2-2. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.