Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Marta Fülöpová: Odvrávajúce obrazy. Vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 2
Gabriella Petres Csizmadia Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2017, 134 - 136
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Petres Csizmadia, G. 2017. Marta Fülöpová: Odvrávajúce obrazy. Vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia. In World Literature Studies, vol. 9, no.2, pp. 134-136. 1337-9275.

APA:
Petres Csizmadia, G. (2017). Marta Fülöpová: Odvrávajúce obrazy. Vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia. World Literature Studies, 9(2), 134-136. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.