Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Martin Djovčoš – Pavol Šveda: Mýty a fakty o preklade a tlmočení

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 2
Matej Laš Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2017, 132 - 134
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Laš, M. 2017. Martin Djovčoš – Pavol Šveda: Mýty a fakty o preklade a tlmočení. In World Literature Studies, vol. 9, no.2, pp. 132-134. 1337-9275.

APA:
Laš, M. (2017). Martin Djovčoš – Pavol Šveda: Mýty a fakty o preklade a tlmočení. World Literature Studies, 9(2), 132-134. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.