Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Ladislav Franek: Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 2
Renáta Bojničanová
Detaily:
Rok, strany: 2017, 129 - 130
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Bojničanová, R. 2017. Ladislav Franek: Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II. In World Literature Studies, vol. 9, no.2, pp. 129-130. 1337-9275.

APA:
Bojničanová, R. (2017). Ladislav Franek: Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II. World Literature Studies, 9(2), 129-130. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.