Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Legacy of Popovič and Holmes beyond their century

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 2
Emília Perez Číslo ORCID - Martin Djovčoš Číslo ORCID - Mária Kusá Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2017, 2 - 2
Jazyk: eng
Typ článku: editoriál / editorial
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Perez, E., Djovčoš, M., Kusá, M. 2017. Legacy of Popovič and Holmes beyond their century. In World Literature Studies, vol. 9, no.2, pp. 2-2. 1337-9275.

APA:
Perez, E., Djovčoš, M., Kusá, M. (2017). Legacy of Popovič and Holmes beyond their century. World Literature Studies, 9(2), 2-2. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.