Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Za Tzvetanom Todorovom

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 1
Katarína Bednárová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2017, 110 - 110
Jazyk: slo
Typ článku: správy / news
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Bednárová, K. 2017. Za Tzvetanom Todorovom. In World Literature Studies, vol. 9, no.1, pp. 110-110. 1337-9275.

APA:
Bednárová, K. (2017). Za Tzvetanom Todorovom. World Literature Studies, 9(1), 110-110. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.