Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Janka Kaščáková: Katherine Mansfieldová. Medzi dvoma svetmi

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 4
Jana Juhásová
Detaily:
Rok, strany: 2016, 128 - 130
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Juhásová, J. 2016. Janka Kaščáková: Katherine Mansfieldová. Medzi dvoma svetmi. In World Literature Studies, vol. 8, no.4, pp. 128-130. 1337-9275.

APA:
Juhásová, J. (2016). Janka Kaščáková: Katherine Mansfieldová. Medzi dvoma svetmi. World Literature Studies, 8(4), 128-130. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.