Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Dušan Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 4
Soňa Pašteková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2016, 124 - 128
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Pašteková, S. 2016. Dušan Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. In World Literature Studies, vol. 8, no.4, pp. 124-128. 1337-9275.

APA:
Pašteková, S. (2016). Dušan Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. World Literature Studies, 8(4), 124-128. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.